Thema's & Werkwijze
 

Thema's:

  • Inzicht in gedrag en gedragsverandering, van jezelf en de ander
  • Leren zien van de verschillen, leren beoordelen van de haalbaarheid van doelen
  • Je verantwoordelijk voelen: wat is dat, hoe doe je dat
  • Vertrouwen opbouwen, wat komt daarbij kijken
  • Angst om los te laten: onder ogen leren zien, wat vraagt 't van je


Werkwijze
:

Per situatie een passend program. Te denken aan een mini-cursus over gedrag en gedragsverandering op individueel niveau, tot meer uitgebreide trajecten voor meer complexe vraagstukken binnen bedrijven.
In overleg bepalen we de best passende vorm en inhoud, afgestemd op de context en de doelstellingen.

 

Voorbeeld van een team-toepassing: